วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550

การปลูกไม้ประดับการบ้านให้นักเรียนเขียนรายงานการปลูกไม้ประดับในกระถางเตรียมอุปกรณ์มาปลูกในวันที่29มิถุนายน2550
การปลูกไม้ใบ
ต้นตับเป็ด
ลักษณะทั่วไป เป็นพืชที่คนข้างติดดินใบยาวประมาณ13-20เซนติเมตร
การปลูกการใช้งาน
การดูแลรักษา
น้ำ พืชต้องการใช้น้ำไปเลียง
ปุ๋ย ไปบำรุงรักษา
แสงแดด ในการปรุงอาหารของพืช
ดิน เพื่อยึดเหนียวให้อยู่คงที่
วิธีขยาบพันธ์ แตกหน่อ
ใช้กระถางขนาดกว้าง12นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

เกี่ยวกับฉัน

ชื่อ supot นามสกุล pongpiaw เพศ ชาย วันเกิด 5/ 7 / 1993 จังหวัดเพชรบุรี